İklim krizi bir çocuk hakları krizidir!

Bugün, 10 Aralık İnsan Hakları Günü!

Bundan 73 yıl önce, 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlandı. Bu bildiri ile aralarında Türkiye’nin de olduğu 48 ülke, tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etti.

Tekfen olarak bu önemli günü geçtiğimiz yıl İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni tanıtan bir yayınla anmıştık. Bu yıl ise İnsan Hakları Günü’nde, iklim krizinin çocuk hakları üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dikkat çekmek istiyoruz.

Başlığımız, UNICEF’in 2021 yılında konuya ilişkin yayımladığı çarpıcı bir raporunun adını taşıyor: “İklim krizi, bir çocuk hakları krizidir!”